پروژه ها

/پروژه ها
پروژه ها۱۳۹۷-۱۰-۶ ۱۵:۴۱:۵۶ +۰۰:۰۰
نام پروژهمشخصات
تعاونی مهر بسیجیان (2دستگاه )vvvf-(BLAKOUT)6توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی (4دستگاه)vvvf-(BLAKOUT)6توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی (4دستگاه) vvvf-(BLAKOUT)6توقف - تمام اتوماتیک -دارای سیستم
تعاونی مسکن 90 واحدی مهر 4 (6دستگاه) vvvf-(BLAKOUT)7توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
تعاونی مسکن خیرین مسکن ساز (20دستگاه) vvvf-(BLAKOUT)6توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
تعاونی مسکن خیرین مسکن ساز (6دستگاه) vvvf-(BLAKOUT)6توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
مدیریت جهاد کشاورزی (3دستگاه ) vvvf-(BLAKOUT)8توقف - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
هتل ملل (مهندس اکبری )3دستگاه) vvvf-(BLAKOUT)8توقف - تمام اتوماتیک - دارای سیستم
امود سازان عرش vvvf-(BLAKOUT)9توقف - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
خیرین مسکن ساز حافظ 9و10(7دستگاه) vvvf-(BLAKOUT)6توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
اداره تعزیرات حکومتی vvvfو(BLAKOUT) 5توقف - موتور آلبرتوساسی- نیمه اتوماتیک - درایو دانفوس - دارای سیستم
بیمارستان فرقانی باسازی و تعمیر
دکتر رضوی (2دستگاه)vvvf8توقف- تمام اتوماتیک - دارای سیستم
آقای دکتر رحیمی (تخت بر) vvvfو (BLAKOUT) 4توقف - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
آقای دکتر حکیمیvvvf6توقف - تمام اتوماتیک - دارای سیستم
ساختمان کسری (2دستگاه)6توقف - نیمه اتوماتیک
ساختمان کسری 2vvvfو (BLAKOUT)3توقف(ماشین بر)- 10توقف نفر بر - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
آقای نادری vvvfو(BLAKOUT) -7توقف -نیمه اتوماتیک- دارای سیستم
آقای فرخندهvvvf3توقف-موتور الکمپ- درایو ال جی - نیمه اتوماتیک- دارای سیستم
آقای پرویزی vvvfو(BLAKOUT) 5توقف -تمام اتوماتیک-موتور گرلس - دارای سیتسم
آقای رضازادهvvvf-(BLAKOUT)5توقف (گرلس)- نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای صبایی vvvf-(BLAKOUT)6توقف (گرلس)- نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
سرکار خانم استاد زاده vvvf-(BLAKOUT)5توقف(گرلس) -تمام اتوماتیک -دارای سیستم
مهندس مخلوق vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
مهندس میلانی vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای سروش vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای مرادی vvvf-5توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای شایان vvvf-(BLAKOUT)6توقف -تمام اتوماتیک -دارای سیستم
آقای قربانزاده vvvf4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای سراجی زاده vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای افشار vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
مهندس محمدرضا راشدی vvvf-5توقف -موتور منتاناری- درایو دانفوس- نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
مهندس تولیتی vvvf4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای نمک شناس vvvf-(BLAKOUT)7توقف -تمام اتوماتیک -دارای سیستم
آقای دارائی vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای کاشی 4توقف - نیمه اتوماتیک - دو سرعته -
آقای دکتر احمدی vvvf-(BLAKOUT)4توقف - نیمه اتوماتیک -دارای سیستم
آقای مهندس ارجمند (BLAKOUT)وvvvf9توقف - تمام اتوماتیک - درایو یاسکاوا 11کیلووات- دارای سیستم
آقای مهندس ارجمند(لیف) 2توقف - نیروی محرکه : جک و پاور یونیت ساخت ویتور- کفی ورق آجدار
مهندس علی علی بیگلو vvvfو (BLAKOUT)5توقف- موتور آلبرتوساسی - درایو دانفوس - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
مهندس اسماعیل اسدی vvvF6توقف- موتور مونتاناری- درایو یاسکاوا با اینکودر - تمام اتوماتیک- دارای سیستم
آقای شیر غلامی (BLAKOUT)و vvvf4توقف- موتور منتاناری - درایو ال جی - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
آقای مرتضی باقری اسفندانی (Blakout)و vvvf4توقف - نیمه اتوماتیک- درایو الکو - موتور آلبرتوساسی - دارای سیستم
اداره کل نوسازی مدارس vvvfو (Blakout)4توقف- موتور آلبرتوساسی - درایو یاسکاوا - تمام اتوماتیک- دارای سیستم
آقای محمد حسین باوفا (Blakout),vvvf5توقف- موتور آلبرتوساسی - نیمه اتوماتیک- درایو دانفوس- داری سیستم
آقا محم محسن کشتکاران (شرکت پاراکس)vvvf,(BLAKOUT) 4توقف- موتور منتاناری - نیمه اتوماتیک- درایو دانفوس- دارای سیستم
آقای وحید صفایی فر vvvf,(BLAKOUT)4توقف- موتور آلبرتوساسی- تمام اتوماتیک- درایو دانفوس - دارای سیستم
آقای غلام رضا تقی پور vvvf,(BLAKOUT) درایو یاسکاوا- نیمه اتوماتیک- دارای سیستم (MF9توقف - موتور آلبرتوساسی(48
آقای حسن حسین جانی vvvf,(BLAKOUT) 5توقف - موتور منتاناری نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
آقای مهندس سید مهدی علوی vvvf (BLAKOUT) 7توقف - تمام اتوماتیک سلکوم ایتالیا - دارای سیستم
آقای سید ابولفضل رضوی زاده 4توقف موتور منتاناری - نیمه اتوماتیک
آقای مهندس حامد نوریانvvvf4توقف - موتور منتاناری - درایو دانفوس - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
آقای محمد رضا علی بیگی vvvf,(BLAKOUT)5توقف - موتور منتاناری - نیمه اتوماتیک - دارای سیستم
آقای امیر حسین حاجی کریمی vvvf,(BLAKOUT)6توقف- موتور منتاناری - تمام اتوماتیک سماتیک 2000- درایو دانفوس - دارای سیستم